Cancer av korv, eller rättare sagt av nitrit.

Det var väl ingen direkt nyhet Sydsvenskan kom med igår. Eller? Det är väl allmänt känt att processat kött såsom korv, pastej och andra charkuteriprodukter inte är direkt hälsofrämjande. Då har det i och för sig varit det mättade fettet som fått bära skulden. Nu kommer då larmet om att det är nitritet i produkterna som är the bad guy.

Natriumnitrit går även under beteckningen E-250 (och han har en lite snällare kompis, E-251 natriumnitrat, som är lika vanligt förekommande.) I och med att jag är intresserad av kropp och hälsa kommer nitritets ”farlighet” inte som en överraskning för mig. Men, då de flesta av oss kanske inte googlar E-ämnen på fritiden 😉 vill jag här göra en kort beskrivning för vad E- 250 är till för och vad det har för effekt på din hälsa.

E-250 är ett av våra vanligaste konserveringsmedel i kött- och charkprodukter. Det används främst för att den farliga bakterien Clostridium botulinum inte ska bildas. Ämnet bidrar även till att ge charkprodukter en aptitligare färg. Produkter utan nitrit blir gråare i utseendet. Det tillsätts alltså för att ex. köttet ska ha den där fina rosa/röda färgen.

Nitrit har visat antydan till cancerframkallande effekter i magsäcken hos möss. Vissa nitrosaminer (bildas av nitrit och nitrat i djuret) har dock gett upphov till tumörer hos mössen. Det ger även sjukliga förändringar på binjurar, lungor och hjärta. Nitrit räknas som en 2A carcinogen, vilket betyder att det troligtvis är cancerframkallande för människor. Om man ser till studien det talas om i Sydsvenskan är det inget att diskutera om.

Här kommer ett kort utdrag från SLV:s hemsida.

”Det är svårt att få en klar bild över den faktiska nitritexponeringen som beror av intag via födan både naturligt och från tillsatser, omvandling av nitrat till nitrit i mag-tarmkanalen samt en viss egenproduktion i kroppen. Med nuvarande ADI finns det viss risk att vissa konsumenter överskrider det rekommenderade intaget av nitrit. I en svensk intagsstudie av barns nitritintag, överskreds ADI för en viss andel av 4-åringarna, om också omvandlingen från nitrat till nitrit ingick i beräkningen. Att generellt minska nitrat/nitrit-intaget är därför önskvärt.”

Som vanligt (får man säga så) fegar SLV och lägger sig lite mitt emellan. Vill inte säga att det är påtalat farligt, men inte heller att det inte är det….

Summa summarum, produkter som innehåller nitrit bör intas med måtta. I alla fall om din hälsa ligger dig varmt om hjärtat.

Nitrit finns bland annat i :

  • Bacon
  • Rimmat fläsk
  • Korv
  • Medvurst
  • Pastejer
  • Skinka
  • Kassler
  • Rostbiff
  • Påläggs skivor av kyckling/kalkon
  • And the list goes on…and on……and on…..