Sojabönfri måndag

Hört talas om begreppet ”En köttfri måndag”? Jag föreslår en sojabönfri måndag istället. Denna lilla böna har ett oförtjänt gott rykte och används flitigt av livsmedelsindustrin. Så, vad används denna böna till?

 • Som djurfoder till våra kor, grisar och kycklingar
 • Ingår i alla sojaprodukter, som sojamjölk, soja”kött”, tofu med mera
 • Som emulgeringsmedel E-322 sojalecitin. Förekommer i många produkter. Sojalecitin får man genom att sojabönan torkas och mals till ett pulver som avfettas med lösningsmedel som hexan eller träsprit. Det borttagna fettet centrifugeras och den tjocka massan som blir kvar gör man lecitin av, vilket sedan hamnar i din mat eller i ditt smink…
 • Som antioxidants medel i smink och hudcremer

Ur miljösynpunkt är sojabönan en riktig bov…

 • Regnskog huggs ner för att ge plats åt stora sojaodlingar.
 • Hela växt - och djurarter slås ut.
 • Man använder konstgödsel som innehåller mycket kadmium (giftig tungmetall)
 • Odlingarna besprutas från luften med livsfarliga bekämpningsmedel, vilket även påverkar närliggande jordbruk.
 • Vattendragen i och omkring odlingarna förorenas av dessa bekämpningsmedel och konstgödsel.
 • Stora delar av den soja som odlas är genmodifierad.

För att inte tala om vad sojaodlingarna gör med människorna som arbetar på fälten och i dess närhet..

 • Bekämpningsmedlet parakvat som används på sojaodlingarna är akut giftigt. Direktkontakt med medlet kan ge svåra skador i lever och lungor. Även exponering för små mängder över en längre tid kan påverka lungor, nervsystem, hjärna och hud med allvarliga, livslånga hälsoskador som följd. Många människor och djur dör årligen av detta medel.
 • Bekämpningsmedlet och de konstgödsel som används hamnar oundvikligen även i de närliggande vattendragen. Befolkningen får i sig tungmetaller via fisk som fångats och äts därifrån.
 • De storskaliga odlingarna drabbar inte bara miljö och hälsa. Småbönder som inte har råd att driva ett jordbruk med stora kostnader för kemikalier, maskiner, och transporter drivs till städerna i jakt på arbete. Från att ha levt i en struktur där de till stor del varit självförsörjande, odlat hållbart och med gamla traditioner i ett tryggt socialt sammanhang, hamnar de i städernas arbetslöshet. Många blir socialt utslagna.

Så ful är sojabönan!

Man kan alltså bidra till att minska på den här skiten genom att köpa ekologiskt när det gäller kött, kyckling, ägg och mjölkprodukter. Det gäller även alla sojaprodukter som soja”kött”, korv, mjölk m.m. Står det inte ekologiskt på paketet så köp inte möget.

Samma sak gäller för produkter som innehåller sojalecitin. Förutom ovanstående hemskheter har vi här även använt oss av bensin och metanol vid tillverkningen. Det kan väl knappast vara något som är bra för kroppen?! Lecitin finns bl a i pulverprodukter som proteinpulver, pulversåser ect, choklad, kakor, glass med mera.

Om man nu inte bryr sig om folket, naturen och djuren som får lida för dessa odlingar, kanske man bryr sig mer om sig själv? Vill man äta mat som är så tungt besprutad med giftiga kemikalier?